Joukkue

Ahonen Topias
Hannula Peetu
Isokangas Jonas
Kaartinen Rasmus
Kanervala Ville
Karhumaa Iiro
Karhumaa Lenni
Katiska Tapio
Kontio Otso
Kuivas Kasper
Kurkela Onni
Lapinlampi Viljo
Mattila Onni
Ojala Jami
Peltola Akseli
Pesiö Jaakko
Schönberg Aarno
Taskinen Lotta
Mehtomaa Oliver
Suorsa Linnea

Toimihenkilöt