Joukkue

Aittakumpu Kristian
Hämäläinen Kasperi
Hietala Lauri
Isoaho Otto
Kanervala Ville
Kontio Otso
Konttaniemi Romeo
Korpela Ville
Kyllönen Lenni
Leskelä Jasper
Näyhä Veeti
Ahonen Topias
Alho Otto
Erkkilä Antti
Freitas Pedro
Huhta Niko
Isokangas Jonas
Juliander Mikael
Kaartinen Joni
Kaartinen Rasmus
Kari Julius
Karjalainen Joonas
Karsikas Onni
Kemppainen Jooa
Keskitalo Miro
Kesti Elias
Kontio Herkko
Koopman Lenni
Laitinen Eemil
Lehtikangas Anton
Luokkanen Jiri
Määttä Hermanni
Mäkelä Urho
Marjeta Aleksi
Mattila Onni
Mustaparta Veikka
Nabhani Sami
Niemelä Aatu
Oijusluoma Olavi
Ojala Ben
Ollikainen Jani
Peltola Akseli
Petäjäjärvi Luukas
Pulkkanen Eetu
Rousu Iivari
Sankala Viljami
Siekkinen Sampo
Siromaa Veikko
Sirviö Roope
Tikkala Nooa
Turtinen Eemil
Väänänen Venni
Yli-Suvanto Santtu
Ypyä Jimi

Toimihenkilöt