Vapaaehtoisen rikostaustaote -28.05.2021

Taustaa

Suomeen astui 1.5.2014 voimaan uusi laki, joka koskee lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä. Lain tavoitteena on taata lapsen henkilökohtainen koskemattomuus vapaaehtoistoiminnassa sekä turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös kunnioittaa vapaaehtoistoimintaan osallistuvien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. Laki antaa määritellyissä tilanteissa oikeuden –mutta ei velvollisuutta – rikostaustan selvittämiseen.

KKP sitoutuu toiminnassaan lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. KKP:n johtokunta on kokouksessaan 9.8.2018 hyväksynyt yleisen toimintaohjeen seuran käyttöön. Suomen jääkiekkoliitto sekä Jääkiekkoliiton pohjoinen alue suosittelee myös rikostaustan selvittämistä vapaaehtoisilta. Seuran johtokunta on arvioinut ja määritellyt ne vapaaehtoistehtävät, joihin valittavien vapaaehtoisten rikostaustaa on tarkoitus selvittää. Tehtävät ovat joukkueenjohtaja, huoltaja ja valmentajat.

Käytännöt:

Joukkueen/seuraryhmän johtajan on lisättävä Jopoxiin joukkueen toimihenkilöt
Tarkistettava toimihenkilön (valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat) rikostaustaotteen päiväys Jopoxista
Toimitettava täytetty lomake seuran uusista toimihenkilöistä
tai aiemmin toimitettujen otteiden osalta (01.01.2018 tai vahempi ote) lomake seuralle

Lomakkeet toimitetaan seuralle joukkueenjohtajan toimesta.
31.08.2021 mennessä (U18-U11 ikäkausijoukkueet)
30.09.2021 mennessä (U10-U8, sekä kaikki seurarhyhmät, Luistelukoulu, Special Hockey, JHC-harrastekiekko, KKP tytöt)
välillä 01.10.2021 -30.04.2022 lomakkeet toimitetaan yksitellen seuralle joukkueenjohtajan toimesta.

Lomakkeelle tulee täyttää
KKP Rikosrekisteriotehakemus_ (Esitäytetty).pdf

  • Vapaaehtoisen nimi
  • Vapaaehtoisen henkilötunnus
  • Vapaaehtoistehtävä (Huoltaja / Valmentaja / Joukkueenjohtaja)
  • Vapaaehtoisen allekirjoitus ja päiväys.

Rikosrekisteriotteen käsittely:

Seura lähettää palautetut rikosrekisteriotehakemukset oikeusrekisterikeskukseen. Oikeusrekisterikeskus lähettää vastaavasti rikostaustaotteet seuralle. Rikosrekisteriotteeseen merkitään tiedot laissa säädettävistä rikoksista: sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, törkeä ryöstö, ihmiskauppa ja huumausainerikos.
Mikäli otteessa on merkintä määritellyistä rikoksista, henkilö ei voi toimia tehtävissä vapaaehtoisena KKP:ssä, joihin kuuluu lasten kanssa toimimista.

Seura tekee merkinnät ainoastaan rikostaustaotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedosta
(henkilön täydellinen nimi ja päiväys).
Esimerkki: Maija Meikäläinen, ote tarkastettu 16.10.2018, otteen päiväys 13.10.2018

Rikostaustaotteet seura tuhoaa asianmukaisesti Prosecin tietosuoja palvelun avulla.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Veli-Matti Korhonen veli-matti.korhonen@kkpjuniorit.fi 040 700 7716