Vapaaehtoisen rikostaustaote

Taustaa

Suomeen astui 1.5.2014 voimaan uusi laki, joka koskee lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä. Lain tavoitteena on taata lapsen henkilökohtainen koskemattomuus vapaaehtoistoiminnassa sekä turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös kunnioittaa vapaaehtoistoimintaan osallistuvien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. Laki antaa määritellyissä tilanteissa oikeuden –mutta ei velvollisuutta – rikostaustan selvittämiseen.

KKP sitoutuu toiminnassaan lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. KKP:n johtokunta on kokouksessaan 9.8.2018 hyväksynyt yleisen toimintaohjeen seuran käyttöön. Suomen jääkiekkoliitto sekä Jääkiekkoliiton pohjoinen alue suosittelee myös rikostaustan selvittämistä vapaaehtoisilta. Seuran johtokunta on arvioinut ja määritellyt ne vapaaehtoistehtävät, joihin valittavien vapaaehtoisten rikostaustaa on tarkoitus selvittää. Tehtävät ovat joukkueenjohtaja, huoltaja ja valmentajat.

Käytännöt:

- Joukkueen/seuraryhmän johtajan on lisättävä Jopoxiin joukkueen toimihenkilöt
- Tarkistettava toimihenkilön (valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat) rikostaustaotteen päiväys Jopoxista

- Toimitettava täytetty lomake seuran uusista toimihenkilöistä
- Rikostaustaotteet tarkistetaan kahden vuoden välein.

Lomakkeet toimitetaan seuralle joukkueenjohtajan toimesta.

Lomakkeelle tulee täyttää
KKP Rikostaustaote

  • Vapaaehtoisen nimi
  • Vapaaehtoisen henkilötunnusVapaaehtoistehtävä (Huoltaja / Valmentaja / Joukkueenjohtaja)
  • Vapaaehtoisen allekirjoitus ja päiväys.

Rikosrekisteriotteen käsittely:

Seura lähettää palautetut rikosrekisteriotehakemukset oikeusrekisterikeskukseen. Oikeusrekisterikeskus lähettää vastaavasti rikostaustaotteet seuralle. Rikosrekisteriotteeseen merkitään tiedot laissa säädettävistä rikoksista: sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, törkeä ryöstö, ihmiskauppa ja huumausainerikos.
Mikäli otteessa on merkintä määritellyistä rikoksista, henkilö ei voi toimia tehtävissä vapaaehtoisena KKP:ssä, joihin kuuluu lasten kanssa toimimista.

Seura tekee merkinnät ainoastaan rikostaustaotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedosta
(henkilön täydellinen nimi ja päiväys).
Esimerkki: Maija Meikäläinen, ote tarkastettu 16.10.2024 otteen päiväys 13.10.2024

Rikostaustaotteet seura tuhoaa asianmukaisesti Prosecin tietosuojapalvelun avulla.

Lisätietoja:

toimisto@kkpjuniorit.fi

puh. 0409303733